Wat speelt er

Ontdek het ruimtelijk raamwerk van het IKDB

Voor de ontwikkeling van het IKDB hebben we een zogenaamd ruimtelijk raamwerk opgesteld. Dit is nog geen plan maar geeft juist richting en kaders aan de uitwerking van plannen. Plannen die de komende jaren fasegewijs worden opgesteld. Het ruimtelijk raamwerk is zo opgesteld dat het IKDB een fijne en gezonde plek wordt om te werken, wonen, leren en leven.

Wat is er gebeurd in de ontwikkeling van het IKDB het afgelopen jaar?

Bekijk deze video waarin Rachelle in gesprek gaat met Marije Ruigrok - gebiedsontwikkelaar van IKDB. Marije en Rachelle brengen je helemaal up-to-date over de ontwikkelingen van IKDB het afgelopen jaar en geven je een exclusief kijkje in de stand van zaken en hoe het nu verder gaat. 

Hoofdraamwerkkaart

IKDB Hoofdraamwerkkaart legenda
1. De parallelweg als ‘groene loper’

De route tussen het NS-Station en de Dieze wordt ontwikkeld als zogenaamde ‘groene loper’. Dat betekent dat het wordt ingericht voor langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers, en beperkt voor auto’s. De route wordt vergroend, zodat het ook bestand is tegen zware regenval en hittestress. Binnen IKDB bevindt zich een deel van deze route.

2. Mobiliteitshuis als onderdeel van een duurzame mobiliteitsoplossing

Het plan is gericht op het vinden van een duurzame manier om rond te reizen in het Innovatie Kwartier Den Bosch en de omliggende gebieden (het Mobiliteitshuis) en op het creëren van een gebied waarin auto's grotendeels worden beperkt. Het Mobiliteitshuis zal worden gevestigd in de buurt van de Nelson Mandelalaan, waardoor het gemakkelijk bereikbaar is.

3. Verbinding over het spoor

Een nieuw toe te voegen verbinding over het spoor verbindt de openbare ruimtes van Innovatiekwartier (innovatiebos) en de Bossche Stadsdelta (cultuurplein) met elkaar en wordt ontwikkeld in samenhang met het mobiliteitshuis binnen IKDB. 

4. Hoge gebouwen (maximaal 3) langs de Nelson Mandelalaan

Aan de zijde van spoor en Nelson Mandelalaan zijn maximaal twee hoge gebouwen mogelijk tot 60- meter,  en één hoog gebouw tot 70 meter.

5. Drie grote pleinen/parken met elk een eigen sfeer, functie en invulling

Het plan heeft veel openbare ruimte en bestaat voornamelijk uit drie openbare pleinen. Belangrijke doelen zijn ontmoeting en aanpassing aan het klimaat. Dit betekent dat de plaatsen bestand zijn tegen hevige regenval (waterberging) en hittestress, omdat ze onder andere groen zijn. De drie openbare pleinen worden verbonden door een groene route (Parallelweg) vanaf het station richting Dieze.

6. Nieuwe rol en functie voor Industrieel erfgoed

Het blijvend herkenbaar integreren van industrieel erfgoed staat centraal. We willen Grasso, de Showroom, de Veilinghal en de verbindende corridor ter hoogte van de Grencohallen behouden en deels verder ontwikkelen. Deze historische iconen zullen een prominente plaats krijgen in openbare ruimtes en een belangrijke functie vervullen. We zullen verder onderzoek doen naar de culturele geschiedenis, wat zal resulteren in een plan voor de transformatie van bestaande gebouwen.

7. Juiste mix aan functies zorgt draagt bij aan innovatie

Het accent ligt op werken, leren, experiment en innovatie. Er is sprake van een gemixt stedelijk gebied met een diversiteit van programma, openbare ruimte, bebouwing en gebruikers waar overal ruimte is voor samenwerken en ontmoeten. Wonen en gezamenlijke voorzieningen zijn essentieel voor het gebied. Uitgangspunt is een programma van maximaal 100.000 m² BVO (bruto vloer oppervlak) bestaande uit circa 50.000 m² BVO werken, circa 30.000 m² BVO wonen, circa 15.000 m² BVO Mobiliteitshuis en circa 5.000 m² BVO voorzieningen.

8. Zorgvuldige aansluiting bouwhoogtes omgeving

Bebouwing sluit met een zorgvuldige overgang aan op de omgeving, inclusief toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. De bebouwing heeft diversiteit in maat en bouwhoogtes waarbij de ‘menselijke maat’ is gewaarborgd, waarvoor spelregels gelden voor verschillende bouwhoogtezones: laagbouw (geel), middenhoogbouw (oranje), hoogbouw (rood), er zijn oplopende bouwhoogtes van 12-15 meter aan de westzijde (Boschveld) naar maximaal 60 meter.

9. Aansluiting parkeerplaats op openbare ruimte

Dit huidige parkeerterrein krijgt een groenere inrichting waarmee we het laten aansluiten op de groene zone die we door het gebied realiseren.

IKDB Haalbeerheidsfase axo

Dit is een voorbeelduitwerking, geen werkelijke weergave van het eindresultaat.

7 mei: Inloopavond Innovatie Kwartier

Hieronder vind je onze FAQ, maar met vragen mag je ook binnenlopen op de inloopavond bij Grasso op 7 mei tussen 19:00 en 20:30. Wij beantwoorden deze avond alle vragen over het ruimtelijk raamwerk!

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op vragen die we regelmatig ontvangen. Heb je een vraag die er nog niet tussen staat? Laat het ons weten of kom op 7 mei naar de inloopavond.

Wanneer weten we hoe het gebied eruit zal zien?

Het ruimtelijk raamwerk geeft een eerste idee en richting hoe het gebied eruit kan komen te zien. De echte uitwerking gaan we de komende jaren via concrete plannen maken. Dat doen we op basis van dit ruimtelijk raamwerk. Het is daarmee een belangrijk document dat de richting en kaders voor het gebied weergeven. Informatie over de voortgang van de ontwikkelfases vindt u via onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen.

Wanneer start de bouw?

We verwachten binnen drie jaar met de eerste fase van het gebied te kunnen starten. Welk deelgebied dit precies is, en wanneer dit precies start, staat nog niet vast. Zodra dit concreet is, wordt u daarover geïnformeerd.

Hoelang gaat de bouw duren?

We verwachten dat de gehele ontwikkeling van het IKDB circa tien tot vijftien jaar in beslag neemt. De planontwikkeling en bouw zal fasegewijs plaatsvinden.

Wat is de doelgroep voor de woningen die gebouwd worden in het IKDB?

De doelgroep waar we ons vooral op richten voor de woningen zijn de mensen die werken en leren in het IKDB.

Is het mogelijk voor ouderen om in het IKDB te wonen? 

Uiteraard is het voor iedereen mogelijk om in het IKDB te gaan wonen, indien het type woning en het woonmilieu past bij de individuele behoefte.

Wat gaat er nu gebeuren?

Voor het einde van dit jaar komt er een besluit door de gemeenteraad over het ruimtelijk raamwerk. Vervolgens werken we plannen per fase uit. In elke fase kunt u meedenken. We kondigen deze momenten aan op onze website, in onze nieuwsbrief en op onze social media-kanalen.

Komen er winkels?


Ja, er komen enkele winkels. Winkels die voorzien in de behoefte van de werkenden en wonenden in en rond het gebied. Het zijn voorzieningen die elders in de omgeving niet als zodanig te vinden zijn. Bijvoorbeeld een to-go supermarkt. 

Den Bosch zet haar ambities voor datastad van Nederland kracht bij met de realisatie van dit hoogwaardig ontwikkelgebied. 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Contact

Markt 1
521 JV 's-Hertogenbosch

073-615 51 55
info@ik-db.nl
www.ik-db.nl

© 202 Gemeente 's-Hertogenbosch - Louder. brand activation

Algemene voorwaarden - Privacy Policy - Disclaimer