14-06-2022
Vernieuwing Grenco-hallen volgende stap ontwikkeling Innovatie Kwartier

We ontwikkelen het Innovatie Kwartier als nationale hotspot voor ICT en data, met het Grenco-terrein en het Grasso-kantoor als belangrijke trekkers. De afgelopen jaren hebben zich diverse nieuwe ondernemers en onderwijspartijen gevestigd op het Grenco-terrein. Verschillende ambachtsbedrijven zijn al aanwezig. En het vernieuwde Grasso-kantoor dat in de komende maanden haar deuren opent, biedt ruimte voor nieuwe bedrijven. De animo hiervoor is groot. Veel ruimtes zijn al verhuurd.

Daarom wil het college nu in de vernieuwing van de Grenco-hallen investeren, en stelt aan de gemeenteraad voor om een bedrag van 5,4 miljoen euro hiervoor beschikbaar te stellen.

Wethouder Ralph Geers: “Met deze vernieuwing creëren we ruimte en kansen. Door te investeren in ruimte, komen er nieuwe mogelijkheden voor huisvesting. Er ontstaat daarmee een omgeving die meer ondernemers en onderwijs aantrekt om zich te vestigen. Verder werken we aan de kans om onze economie te versterken, talenten te ontwikkelen en om maatschappelijk impact te maken met slimme oplossingen. In de Grenco-hallen creëren we een interessante mix aan data/ICT en ambachten.”

Vermenging en verbinding

Het Grenco-terrein is een belangrijk onderdeel van het Innovatie Kwartier. Het ligt centraal in de Spoorzone en is onderdeel van de brede binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

In dit deel ontstaat een combinatie van oud- en nieuwbouw en een menging van functies. Door een deel van de hallen te vernieuwen, ontstaan er meer en betere geschikte ruimtes voor bedrijven en functies die een inhoudelijke bijdrage leveren aan het Innovatie Kwartier. 
De verbouwingsplannen zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeente, BIM (als exploitant van het complex) en de huidige huurders. Uiteraard is als onderdeel van de verbouwing aandacht voor duurzaamheid. Onder andere door zo veel mogelijk in te zetten op hergebruik van materialen. 

Voorstel 12 juli in gemeenteraad

Om een goed beeld van de kosten en planning te hebben, is al een aanbesteding doorlopen. De definitieve gunning vindt plaats wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel om krediet beschikbaar te stellen. Zij neemt 12 juli een besluit.

Den Bosch zet haar ambities voor datastad van Nederland kracht bij met de realisatie van dit hoogwaardig ontwikkelgebied. 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Contact

Markt 1
521 JV 's-Hertogenbosch

073-615 51 55
info@ik-db.nl
www.ik-db.nl