Illustratieikdb rgb
28-06-2024
Innovatie Kwartier Den Bosch stap dichterbij

De ontwikkeling van  het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) is weer een stap verder. Een belangrijke stap. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwikkelplan vastgesteld. En daarmee wordt de invulling van dit gebied steeds concreter. Het ontwikkelplan is het resultaat van een gezamenlijke studie naar de haalbaarheid door AM/Coebax, BIM en de gemeente.

Het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) ligt in het noorden van de Spoorzone van ’s-Hertogenbosch waar ook Grasso en Grenco hun thuis hebben. “Fantastisch dat we nu door deze gezamenlijke inspanning met AM/Coebax en de BIM de ontwikkeling verder op stoom brengen”, vertelt wethouder Ralph Geers. “Dit wordt hét gebied waar innovatief werken met data en ict samenkomt met kennisuitwisseling, leren, wonen en beleven. Een nieuw levendig stedelijk gebied waar innovatie zichtbaar en ook ervaarbaar is.”

Wat komt er?

Het accent in het ontwikkelplan ligt op werken, leren, experiment en innovatie. Er is sprake van een gemixt stedelijk gebied waar overal ruimte is voor samenwerken en ontmoeten. De helft van de maar liefst maximaal 100.000 m2 wordt ingeruimd voor werken. Er wordt uitgegaan van kantoren, flexibele werkplekken en daarbij behorende gedeelde voorzieningen.

De andere helft is voor wonen en voorzieningen met bijvoorbeeld horeca en kleinschalige detailhandel. En voor een mobiliteitshub in de buurt van het station. Dat is een plek waar verschillende vormen van vervoer samenkomen voor een goede bereikbaarheid. Voor wonen wordt uitgegaan van uitsluitend huurwoningen. Een deel daarvan is sociale huur, en een deel is voor mensen die actief zijn in het IKDB.

Aandacht voor openbare ruimte en erfgoed

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het plan. Daar is goed naar gekeken zodat deze goed aansluit op de omliggende straten en buurten. En ondanks de enorme verandering zal het gebied op punten ook herkenbaar blijven. Dat gebeurt door de inpassing van het industrieel erfgoed zoals het Grasso gebouw, de Showroom en de Veilinghal.

Een aantal gebouwen gaat de hoogte in. Dat zal iets lager zijn aan de kant van Boschveld en hoger aan de andere kant richting spoor. Daar is het maximaal 60 meter en één hoogteaccent tot 70 meter.

Trots

Namens Jaap van Engelshoven, adjunct- directeur AM regio Zuidwest en Wim Boers, Oprichter Coebax “We zijn enorm trots dat de volgende stap richting het IKDB is gezet. We hebben dit voor elkaar gekregen dankzij een uniek samenwerkingsverband, met publieke en private partijen, die samen hun expertise ten volle hebben benut. We kijken ernaar uit om een prachtig nieuw gebied toe te voegen aan de stad ’s-Hertogenbosch.”

In de komende maanden gaan de gemeente, AM/Coebax en de BIM verder werken aan hoe het gebied wordt ontwikkeld. De gemeenteraad neemt in september een besluit over het plan.

Den Bosch zet haar ambities voor datastad van Nederland kracht bij met de realisatie van dit hoogwaardig ontwikkelgebied. 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Contact

Markt 1
521 JV 's-Hertogenbosch

073-615 51 55
info@ik-db.nl
www.ik-db.nl