Groen en eigenaarschap

Het is om uitlopende redenen noodzakelijk dat de groene ruimte net zoveel aandacht krijgt dan de te bouwen volumes; hittestress, gezondheid, persoonlijk gebruik vd openbare ruimte, waterbeheer, etc. De groene ruimte mag in deze tijd dus geen sluitpost meer zijn! De ontwikkelaars van het Grenco terrein (naast de Grasso) zijn van harte uitgenodigd om eens te komen kijken in de Boschveldtuin, een buurttuin en het ecologische woningproject BWWB om een licht op te steken mbt de aanpak van groen. Hoe worden mensen betrokken ? Hoe zit dat met eigenaarschap (publiek en prive? Kan een ontwikkelaar hier al invloed op uitoefenen en dit meenemen in de ontwerpfase ? (haken voor nader onderzoek bijv. Hoe functioneert de Paleisbrug in Den Bosch ? Hoe functioneert de Dakakker in Rotterdam ? Hoe verhoudt het stedelijk groen zich tot de grilligheid vh klimaat op een veel langere termijn - permacultuurprincipes en voedselbos) Groet !

Aantal stemmen: 1

Geef support